ginekolog położnik
Katarzyna
Młodzianowska-Kosel

Czytaj dalej

Katarzyna
Młodzianowska-Kosel

Jestem położnikiem ginekologiem, pracującym 15 lat w zawodzie. Otaczam opieką kobietę w okresie ciąży, porodu i połogu. Poznaję swoje pacjentki przez 9 miesięcy ciąży, a potem mam zaszczyt uczestniczyć w przychodzeniu na świat ich pociech.
Oprócz tego zajmuję się profilaktyką i leczeniem chorób narządu rodnego oraz gruczołu piersiowego, toteż moimi pacjentkami są również młode dziewczęta jak Panie borykające się z problemami wieku menopauzalnego.

Więcej

USG prenatlane

Badania prenatalne to badania dziecka przed jego narodzeniem. Dzielimy je na inwazyjne i nieinwazyjne.

Ja wykonuję prenatalne badania nieinwazyjne, czyli ocenę ultrasonograficzną płodu według rekomendacji polskich i zagranicznych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Fetal Medicine Fundation, American College of Obstetricians and Gynecologist, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology).

Badania wykonuję wysokiej klasy aparatem USG VOLUSON E 8 firmy General Electric. Jest to jeden z najlepszych aparatów na rynku ultrasonograficznym. Jest on szeroko wykorzystywany w renomowanych międzynarodowych ośrodkach diagnostyki prenatalnej. Mam możliwość archiwizacji danych w aparacie USG oraz na przenośnych nośnikach pamięci (CD, DVD oraz USB). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości kieruję pacjentkę do renomowanych i uznanych na świeci ośrodków diagnostyki i leczenia wad płodu w Polsce (Warszawa, Łódź, Gdańsk).

USG 3D i 4D

Każde badanie USG opiera się na dokładnym obejrzeniu obrazu ogólnie dostępną metodą tzw. dwuwymiarową czyli 2D.

Aparat Voluson E 8 umożliwia ocenę płodu nie tylko dzięki obrazowaniu 2D ale również w przestrzeni trójwymiarowej czyli 3D oraz 4D (czyli 3D w czasie rzeczywistym - uwidocznienie ruchów i zachowań nienarodzonego dziecka).

Dzięki temu mamy możliwość nie tylko "pokazania" rodzicom twarzy, rączek, uśmiechów lub grymasów ich dziecka, ale również dokładniejszej diagnostyki wad płodu. Obrazy trójwymiarowe dają możliwość komputerowej obróbki obrazów tj, obracania wybranego fragmentu płodu np. rączki, cięcia go na kawałki (tzw. tomografia ultrasonograficzna - TUI). Dzięki temu możliwa jest rekonstrukcja trójwymiarowych obrazów i ponowna diagnostyka przypadków wątpliwych już po wyjściu pacjentki z gabinetu lekarskiego.

Badanie USG 11 +0 - 13 +6 tydzień ciąży


Badanie ultrasonograficzne między 11 - 14 tygodniem ciąży obejmuje ocenę ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowej u płodu i wykonywane jest zgodnie z zasadami Fetal Medicine Foundation (FMF). Oceniana jest przezierność karku (NT), kość nosowa (NB), przepływ w zastawce trójdzielnej (TR) i przewodzie żylnym (DV). Nieprawidłowe wartości tych parametrów sugerują podwyższone ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych (np. zespołu Downa), wad serca płodu zespołu, zaburzeń hemodynamicznych i innych nieprawidłowości. Ocena wieku NT, NB skalkulowanego z wiekiem pacjentki pozwala w 90% wykryć wystąpienie zespołu Downa.

Szczegółowa ocena USG w tym okresie ciąży dotyczy:

 1. stwierdzenia liczby płodów
 2. oceny czynności serca płodu (FHR) i podstawowych przepływów
 3. Pomiary biometryczne: długość ciemieniowo-siedzeniowa ( CRL )
 4. oceny anatomii płodu:
  • czaszka (kształt), sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych (obraz motyla),
  • ściany powłok jamy brzusznej uwzględniając fizjologiczną przepuklinę pępkową do 12 tygodnia ciąży,
  • żołądek,
  • serce płodu - lokalizacja i czynność serca,
  • pęcherz moczowy,
  • kręgosłup,
  • kończyny górne i dolne.
 5. oceny kosmówki
 6. oceny przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB), przepływu w przewodzie żylnym (DV) i przez zastawkę trójdzielną serca

Badanie USG 18 - 22 tydzień ciąży


Badanie to jest wykonywane pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży jako badanie ukierunkowane na wykrycie wad strukturalnych płodu oraz zespołu Downa i innych aberracji chromosomowych oraz wielu chorób uwarunkowanych genetycznie. Lekarz wykonujący badanie USG prenetalne dokonuje oceny ryzyka chorób płodu na podstawie oceny kilkudziesięciu parametrów ultrasonograficznych płodu, nazywanych markerami lub wskaźnikami zespołów genetycznych (np.: grubość fałdu karkowego, długość kości nosowej, przepływ w przewodzie żylnym, ocena serca płodu, UKM nerek i inne).

W przypadku wyniku nieprawidłowego udzielam szczegółowych wyjaśnień i zaleceń dotyczących dalszego postępowania, możliwości dodatkowych badań diagnostycznych i ewentualnej terapii noworodka po urodzeniu (a w niektórych przypadkach płodu) oraz w razie potrzeby kieruję pacjentkę do określonego ośrodka referencyjnego. Zarówno USG jak i inne badania diagnostycznie nie są w stanie wykluczyć w stu procentach wszystkich możliwych chorób płodu, dlatego każdą pacjentkę traktuję indywidualnie i w zależności od sytuacji proponuję badania najbardziej odpowiednie w jej przypadku.

Ocena serca płodu jest szczególnie ważna gdyż 1/3 wszystkich wad płodu to wady serca (najczęstsza wada wrodzona) a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, kieruję pacjentkę na badanie echokardiograficznego płodu.

Szczegóły

specjalizacja ginekolog położnik

Dotychczasowa kariera

 • praca w zawodzie 15 lat.
 • obecnie zatrudniona w Mastermed w Białymstoku (od 01.08.2016), w NZOZ SKIBKO w Łapach
 • do 31.07.2016 w Poliklinice Położniczo-Ginekologicznej dr Arciszewskiego w Białymstoku
 • do 2007 roku w Oddziale Ginekologii i Położnictwa Woj. Szp. Zespolonego w Białymstoku
 • do 2000 roku w Klinice Ginekologii i Położnictwa Septycznego Woj. Szp. Zespolonego w Białymstoku

Wykształcenie

 • 2007 - uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii z wynikiem bardzo dobrym
 • 2000-2006 - szkolenie specjalizacyjne z położnictwa i ginekologii
 • 1998 - dyplom ukończenia lekarskiego wydziału Akademii Medycznej w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem rektora

Odbyte szkolenia

 • dotyczące wykonywania ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, narządów położonych powierzchownie (w tym USG piersi),
 • międzynarodowe szkolenie w technice USG 3D i 4D,
 • kolposkopii, 16.10.2009 pomyślne zdanie europejskiego egzaminu z kolposkopii (organizowanego przez European Federation for Colposcopy and Pathology of Lower Female Genital Tract), endoskopii w ginekologii,
 • echokardiografii płodowej

Zdobyte certyfikaty

 • certyfikat FMF do wykonywania badań USG w II trymestrze ciąży (20-22 tygodnie ciąży)
 • certyfikat FMF (Fetal Medicine Foundation) z podanych niżej umiejętności:
  • diagnostyka prenatalna I trymstru ciąży - kalkulacja ryzyka urodzenia dziecka z zespołem genetycznym w tym ocena NT, NB, DV i zastawki trójdzielnej serca u płodu
  • dopplerowska ocena krążenie u płodu
  • pomiar długości szyjki macicy z oceną ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego
 • certyfikaty do wykonywania USG PTG i PTU (Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego)
 • certyfikat do wykonywania badań urodynamicznych